Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Supplier Assessment Certificate Supplier Assessment Certificate SGS Oil painting, canvas print and painting frame 2017-03-11 ~ 2018-03-10 Đã xác minh
BSCI BSCI BV Oil painting, diy painting by number, diamond painting, photo frame, canvas printing 2020-12-16 ~ Đã xác minh
Gold Plus Supplier Assessment Certificate Gold Plus Supplier Assessment Certificate SGS Oil painting,Canvas printing,Frame,Paint by numbers,Diamond painting 2020-05-18 ~ 2021-05-17
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE Shenzhen Huacetong Testing and Certification Co.,Ltd diy painting by number 2020-06-29 ~ Đã xác minh
CE CE Shenzhen Huacetong Testing and Certification Co.,Ltd diamond painting 2020-06-29 ~ Đã xác minh
CE CE Shenzhen Huacetong Testing and Certification Co.,Ltd baby handprint and footprint frame 2020-06-29 ~ Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
B&C ART 017896528 B&C ART Gifts & Crafts>>Painting & Calligraphy,Home & Garden>>Home Decor>>Mirrors>>Mirrors(Old),Gifts & Crafts>>Frame-old 2018-10-30 ~ Đã xác minh
B&C ART 18616733 B&C ART Gifts & Crafts>>Frame-old,Gifts & Crafts>>Stickers -old,Gifts & Crafts>>Painting & Calligraphy 2017-05-14 ~ 2027-05-13 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này